Bilder fra 2005.
(Dette er utsnitt/forminkelser, klikk for fullt bilde)
(These are cropped and resized, click the thumbnail for the full image)

Bakgrunnshistorie: Jeg var på ferie i Florida over nyttår, og katten skulle bo hos min mor på Årnes mens jeg var borte. Men i løpet av oppholdet klarte Odessa å rømme. Etter at jeg kommer hjem gjør jeg alt jeg kan for å finne henne, men hun er borte vekk. Helt til jeg får en telefon fra søstera mi, som forteller at Odessa har kommet tilbake. Jeg tar første tog til Årnes.

Back story: I was on vacation in Florida over New Year, and the cat was to live with my mother at Årnes while I was gone. But during her stay there, Odessa managed to escape. After I returned home, I did all I could to find her, but she was gone without a trace. Until I got a phone call from my sister, telling me Odessa had returned. I took the first train to Årnes.

11. Februar: Lykkelig gjenforening på Årnes:
February 11th: Joyfully reunited at Årnes:


På vei hjem:
Going home:


1. Mars:
March 1st:


18. Mars:
March 18th:


23. Mars:
March 23rd:


26. Mars: Odessa har vært i slåsskamp og har fått et klor over snuten.
March 26th: Odessa has been in a fight and gotten a scratch across her nose.


3. April
April 3rd


4. April
April 4th


5. April
April 5th


5. April innebærer tur til dyrlegen - Odessa har blitt bitt i ene bakbeinet og har vondt. Hun får antibiotika og smertestillende.
April 5th entails a trip to the veterinarian - Odessa has been bitten in one of her hind legs, and is hurting. She is given antibiotics and painkiller.


11. April
April 11th


13. April
April 13th


17. April
April 17th


18. April
April 18th


19. April
April 19th


21. April
April 21st


22. April
April 22nd


23. April
April 23rd


25. April
April 25th


7. Mai
May 7th


8. Mai
May 8th


14. Mai
May 14th


20. Mai finner jeg en flått på Odessa. Det gikk ikke så greit å fjerne den, og det endte med tur til dyrlegen. Ganske ekkelt å se på, synes jeg, så det er helt valgfritt å se på bildet.
May 20th I find a tick on Odessa. Removal proved difficult, and I ended up taking her to the veterinarian. Unpleasant to look at in my opinion, so it is up to each viewer's discretion whether or not to look at the photo.


31. Mai
May 31st